Privaatsuspoliitika

Alljärgnevad põhimõtted kirjeldavad seda, kuidas GrandX käitub teabega, mida teie meile meievaheliste suhete haldamise võimaldamiseks edastate ja/või mis on meile Teie konto haldamisel ja Teile teenuse osutamisel teatavaks saanud.

 • Me kohustume töötlema ükskõik millist meile (selle Veebilehe kaudu, kliendiankeedi vahendusel või muul viisil) edastatud või meie kätte sattunud teiega seonduvat isiklikku teavet järgnevas avalduses määratletud moel. Oma teabe meile edastamise ja GrandX Veebilehe kasutamise läbi kinnitate enda nõusolekut teie isikliku teabe kasutamisega vastavalt käesolevas punktis toodud isikuandmete kaitse avaldusele.
 • Me kasutame Teie isikuandmeid ainult lähtudes meie privaatsuspoliitikast, mis on täielikult välja toodud käesolevates Kasutustingimustes. Me jätame endile õiguse muuta Kasutustingimusi igal ajal. Ent me jätame endile õiguse küsida Teilt lisateavet ja selline lisateave on konfidentsiaalne. Me jätame endile edaspidiseks õiguse teatud olukorras avaldada teatud üksikasju asjassepuutuvatele ametiasutustele, riigi või reguleerivatele asutustele, kui see on seaduses ette nähtud. Vastavalt privaatsuspoliitika sätetele on isikuandmete avaldamise eesmärgiks uurida rahapesu, pettust ja muud kriminaaltegevust vastavalt seaduses ette nähtule.
 • Me võime kasutada teie isiklikku teavet ja muud teavet alljärgnevatel eesmärkidel: Teie konto loomiseks ja haldamiseks; Teile hasartmänguteenuste osutamise võimaldamiseks; Teie panuste töötlemiseks; Teie teabepalvete töötlemiseks; Teie kaebuste menetlemiseks; GrandX seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; Isiklike profiilide loomiseks; Teile tugiteenuste osutamiseks; Teie teavitamiseks Meie teenustest või toodetest; Teie teavitamiseks meie tarkvara ja/või teenuste uuendustest.
 • Me rakendame kõik mõistlikud abinõud teie teabe turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks. Me avaldame isiklikku teavet üksnes oma sidus- ja tütarettevõtetele ning äripartneritele, meie õigusjärglastele ja tarnijatele, mis tegelevad vastava teabe töötlemisega meie nimel. Kui taotlete konto avamist meie juures, võime kasutada kolmandate isikute, sealhulgas krediidiinfoasutuste, mis registreerivad kõik teie suhtes tehtavad päringud, abi teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks, teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid teie konto kasutuse kohta vastavatele asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks. GrandX ei müü nüüd ega tulevikus teie kasutajateavet kellelegi.
 • Võimalik on kõnede salvestamine meie klienditoele ja klienditoelt koolituse ning turvalisusega seonduvatel eesmärkidel, ühes ükskõik milliste teile osutatava teenusega seonduvate päringute lahendamisega.
 • GrandX võib aeg-ajalt kasutajaga vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks online-tehingu valideerimise või reklaamirahade väljamaksmisega seoses.
 • Me võime kasutada küpsiseid teabe kogumiseks veebiserverilt ülaltoodud eesmärkidel meie Veebilehe kliendipoolse kasutamise järel.
 • Võttes arvesse asjaolu, et Internet kujutab endast üleilmset keskkonda, hõlmab Interneti kasutamine isiklike andmete kogumiseks ja töötlemiseks paratamatult andmete edastamist rahvusvahelisel tasandil. Mõningad isiklike andmete töötlemises osalevad andmetöötlejad võivad paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Eeltoodust tulenevalt võtate meie Veebilehte sirvides ja meiega elektrooniliselt suheldes teatavaks ning nõustute sellega, et me teie isiklikku teavet niisugusel viisil töötleme.
 • Meil on õigus jagada meie valduses olevat teavet teie kohta, mis hõlmab isiklikke andmeid ja panuste ajalugu, seadusandja, hasartmängude järelevalveasutuste ning muude asutuste, sealhulgas politseiga, pettuste, rahapesu või hasartmängude aususega seonduvate kahtluste uurimiseks ja meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks vastavalt Eesti regulatsiooniasutuse nõuetele.
 • Kooskõla tagamiseks GrandX suhtes kehtivate õiguslike ja regulatiivsete nõuete ning GrandX poolt kehtestatud siseste riskihaldusmenetlustega säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel pärast teie konto sulgemist (üldjuhul mitte kauem kui seitse aastat). Teabe säilitamine leiab aset vastavalt käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele.
 • GrandX ei luba alla 21 aastastel isikutel raha peale mängimise arveid avada. Juhul, kui registreerimise järel selgub, et klient esitas registreerumisel vale sünnikuupäeva ja on tegelikult noorem kui 21 aastat, sulgeme viivitamatult tema konto ning kustutame tema isikliku teabe.
 • GrandX jätab endale õiguse selle isikuandmete kaitse avalduse muutmiseks suvalisel ajal. Muudatused jõustuvad viivitamatult pärast nende avaldamist.
 • Käesolevaid Kasutustingimusi aktsepteerides nõustute Te, et GrandX ja selle sidusettevõtted säilitavad kliendi isikuga seotud andmeid, sealhulgas kuid mitte ainult kliendi nime, isikukoodi ja/või sünniaega, elukoha- ja maksevahendite andmeid. Te nõustute sellega, et GrandX tugineb kliendile teenuseid osutades nimetatud andmetele ning Te kinnitate, et te ei pea GrandX’i vastutavaks tema poolt esitatud andmete õigsuse või valeandmete eest. GrandX konto avamisega ja seeläbi GrandX’ile isiklike andmete esitamisega annate Te oma nõusoleku selle kohta, et GrandX võib neid andmeid seoses teenuste pakkumisega kasutada. GrandX kaitseb Teie isiklike andmete turvalisust kooskõlas kohaldamisele kuuluva andmekaitset puudutava seadusandluse nõuetega.

Online Casino GrandX (Alpache OÜ - reg.nr 14759059, Marta 3, Tallinn, Eesti) lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ning omab järgmiseid Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud litsentse: HKT000048, HKL000334. 
Domeeni omanik Golden Box OÜ - reg.nr 14914620

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult! 

Hasartmäng võib tekitada sõltuvust!

Meie sõbralik klienditugi on alati valmis aitama

eesti, vene ja inglise keeles.

Oleme saadaval 7 päeva nädalas.

LiveChat: esmaspäev - reede 8.00 - 00.00

laupäev - pühapäev 9.00 - 21.00

Email: support@grandx.com